Betalingsvoorwaarden

Geldende voorwaarden

Na ondertekening van het aanmeldings- en incasso-formulier van de bvSport gelden de daarop vermelde voorwaarden.


Algemeen

Betaling van het lesgeld begint na aanmelding en eindigt na opzegging.

Het verschuldigde lesgeld wordt iedere tweede week van de maand geïnd via een automatische incasso.  Zie Agenda voor de incasso-data.
Hiervoor wordt bij aanmelding een incasso- machtiging ingevuld.

De betalingsverplichting geldt tot aan het einde van de maand, waarin wordt opgezegd. Bij zwemmen voor aanstaande moeders geldt een afwijkende regeling.

Aanmelden midden in de maand kan.
Over deze eerste maand worden dan de lesgelden voor het aantal genoten "losse" lessen geïnd.

Opzeggen midden in de maand kan alleen bij zwemmen voor aanstaande moeders.

Bij betaling op andere wijze wordt een toeslag van
€ 1,00 per maand berekend.


Bijzondere Omstandigheden

Wanneer je niet naar Anky.Zwemmen kunt komen vanwege het advies van het RIVM, gelden dezelfde voorwaarden als bij ziekte. Er wordt geen restitutie verleend.


Zwemmen voor aanstaande Moeders 

Betaling van het lesgeld begint na aanmelding en eindigt na bevalling.

Het verschuldigde lesgeld wordt iedere tweede week van de maand geïnd via een automatische incasso. Zie Agenda voor de incasso-data.
Hiervoor wordt bij aanmelding een incasso- machtiging ingevuld.

De automatische incasso loopt tot aan de uitgerekende maand. Over deze laatste maand worden achteraf de lesgelden tot en met de laatste gevolgde "losse" lessen geïnd.

Aanmelden midden in de maand kan.
Over deze eerste maand worden dan de lesgelden als een aantal "losse" lessen geïnd.

Opzeggen midden in de maand kan alleen bij zwemmen voor aanstaande moeders.
Over deze laatste maand worden dan de lesgelden tot de opzegging als "losse" lessen verrekend.

Bij betaling op andere wijze wordt een toeslag van
€ 1,00 per maand berekend.


Kosten: 

Zwemmen voor aanstaande Moeders

Per maand via incasso: (per 01-2021) 40,75
losse les, via incasso: 10,25
zonder incasso, toeslag:   1,00

Zwemmen voor Baby's

Per maand via incasso: (per 01-2021) 31,25
losse les, via incasso:   8,00
zonder incasso, toeslag:   1,00

Vakanties: 

Tijdens de feestdagen en de Kerstvakantie is er geen Anky.Zwemmen.

Tijdens de schoolvakanties is er geen Anky.Zwemmen.

Alle vakanties staan aangegeven in de Agenda.

Tijdens de vakantie hoeft niet te worden betaald.november 2021