Privacyverklaring

1. Anky.Zwemmen

Anky.Zwemmen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

2. Persoonsgegevens die we verwerken

Anky.Zwemmen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer

Anky.Zwemmen verwerkt ook bijzondere persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Bijzondere Persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam kind jonger dan 16 jaar
 • geboortedatum kind jonger dan 16 jaar

3. Waarom wij je Persoonsgegevens verwerken

Anky.Zwemmen verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van de overeengekomen betaling
 • contact opnemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • je informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Anky.Zwemmen verwerkt bijzondere persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • bepalen in welke groep en tot wanneer het kind kan zwemmen

4. Geen geautomatiseerde besluitvorming

Anky.Zwemmen gebruikt geen computerprogramma’s die je persoonsgegevens geautomatiseerd verwerken en op basis daarvan besluiten nemen.

5. Hoelang wij je Persoonsgegevens bewaren

Anky.Zwemmen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen (fiscale bewaarplicht):

 • persoonsgegevens: 7 jaar na laatste incassodatum
 • bijzondere persoonsgegevens: 7 jaar na laatste incassodatum

6. Delen van je Persoonsgegevens met derden

Anky.Zwemmen verkoopt je persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Anky.Zwemmen laat je persoonsgegevens niet verwerken door andere bedrijven.

7. Gebruik van cookies en vergelijkbare technieken

Anky.Zwemmen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Anky.Zwemmen gebruikt geen sociale plug-ins, er worden geen gegevens overgedragen.

8. Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (behalve als bewaren nodig is om aan wettelijke of andere overeengekomen verplichtingen te voldoen).

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar anky@ankyzwemmen.nl

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Anky.Zwemmen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe wij je Persoonsgegevens beveiligen

Anky.Zwemmen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via anky@ankyzwemmen.nl

10. Wijzigingen van deze Privacyverklaring

Anky.Zwemmen kan deze verklaring wijzigen als daar redenen voor zijn. De laatste versie staat online op https://www.ankyzwemmen.nl/privacy.html

Deze versie 1.00 is van 25 mei 2018       download privacyverklaring in pdf

Voor vragen of klachten kun je contact opnemen door te mailen naar anky@ankyzwemmen.nl


juli 2020