Je kunt meer informatie vragen door kontakt op te nemen met Anky van der Veen.

Dit kan via de telefoon:   058 - 2 66 52 79
Dit kan via e-mail:      anky@ankyzwemmen.nl
Dit kan via het invul-formulier:   Informatie
Je wordt in alle gevallen gebeld of gemaild.

Aanmelden 

Je kunt je aanmelden door kontakt op te nemen met Anky van der Veen.

Dit kan via de telefoon:   058 - 2 66 52 79
Dit kan via e-mail:      anky@ankyzwemmen.nl
Dit kan via het invul-formulier:   Aanmelden
Je wordt in alle gevallen gebeld of gemaild.

Ze wil graag van je weten, naar welke les je wilt en welke tijden de voorkeur hebben. Afhankelijk van de ruimte in de lessen wordt in overleg bepaald, wanneer je kunt beginnen.

Na het volgen van de eerste les onderteken je het aanmeldings-formulier.
Betaling gaat bij voorkeur via automatische incasso.
Zo blijft er meer tijd over voor de les.
Op het aanmeldings-formulier kun je een machtiging geven voor de incasso.
Het nummer van je bank- of girorekening, de naam van de rekeninghouder en een handtekening zijn voldoende.

Als je begint met lessen, begin je te betalen. Dat kan ook midden in de maand. Voor het betreffende gedeelte van de maand betaal je dan voor 'losse lessen'.

Afmelden 

Je kunt je afmelden door kontakt op te nemen met Anky van der Veen.

Dit kan via de telefoon:   058 - 2 66 52 79
Dit kan via e-mail:      anky@ankyzwemmen.nl
Dit kan via het invul-formulier:    Afmelden
Je wordt in alle gevallen gebeld of gemaild.

Maar het kan ook op de les.

Ze wil graag van je weten, welke les je volgt en op welke tijd.

De betaling stopt gewoonlijk aan het eind van de maand, waarin je je hebt afgemeld.

Voor de lessen Zwemmen voor aanstaande Moeders geldt een afwijkende regeling.
Hier stopt de betaling direkt, nadat je je hebt afgemeld. Zie ook de betalingsvoorwaarden.

Als het formulier mislukt 

Als je bij het versturen van een invul-formulier een foutmelding krijgt, kan het zijn dat je een fire-wall hebt, waarbij de browser-privacy wordt beschermd.

Je kunt het dan proberen met de hiernaast staande formulieren. Je krijgt hierbij geen ontvangst-bevestiging.

Lukt ook dat niet, stuur dan een gewone e-mail.


juli 2020